កម្មវិធីវិទ្យុល្អៗ

ឃុន ពិទី

ឃុន ពិទី

លោក ឃុន ពិទី ជា​សមាជិក Radio Cambodia ម្នាក់ ដែល​មាន​ជំនាញ​ច្រើន​មុខ ដោយ​មាន​បទ​ពិសោធន៍ និង​ចំណេះដឹង... Read more

ចូលរួម


Facebook logo ភ្ជាប់ទៅ Facebook

ចែក​ចាយ​រឿង​រ៉ាវ ទស្សនៈ​​អ្នក​លើ​ប្រធាន​បទ​ជា​ច្រើន​ និង​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​នឹង​បណ្ដា​ជន​​​ពី​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើ​ទំព័រ Facebook យើង។

Twitter logo ភ្ជាប់ទៅ Twitter

តាម​ដាន​ព្រឹត្តិការណ៍ និអត្ថបទចុងក្រោយពីកម្មវិធី ព្រម​ទាំង​ចូល​រួម​ការ​សន្ទនា​តាម​បណ្ដាញ​ Twitter។

Khmer AEC

© 2015 AEC Radio Cambodia - សេវា​នេះ​រួម​បញ្ចូល​ឯកសារ​រក្សា​សិទ្ធិ​ពី​ AEC Press