តាម​អ៊ីនធើណេត


    ស្ដាប់​ការ​ផ្សាយផ្ទាល់​តាមរយៈ​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ​របស់​យើង ឬ ទាញ​យក​សម្លេង Podcast

រលកធាតុ​អាកាស


ប៉ុស្ដិ៍វិទ្យុ Radio Cambodia មាន​ផ្សាយ​ជូន​តាមរលក​ធាតុ​អាកាស​ជា​ច្រើន​ប៉ុស្ដិ៍​នៅ​ខេត្ត​មួយចំនួន​នៅ​ក្នុងទូទាំង​​ប្រទេស​កម្ពុជា។

    108.5 FM, ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ខេត្តសៀមរាប
    1700 AM, ខេត្ត​បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម
    23000 kHz ឬ រយៈកម្ពស់ ៣២ម៉ែត, ខេត្តដទៃទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា

© 2015 AEC Radio Cambodia - សេវា​នេះ​រួម​បញ្ចូល​ឯកសារ​រក្សា​សិទ្ធិ​ពី​ AEC Press